Własnie przez te podziemne korytarze biegnie trasa.