Regulamin II Biegu „Mały Zdobywca Góry Parkowej”
1. Cele:
• Propagowanie wśród młodszych dzieci i ich rodziców biegania jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.
• Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci – dbałości
• zdrowie psychiczne i fizyczne.
• Kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego poprzez udział dzieci  w imprezach organizowanych na terenie miasta.
2. Organizatorzy: Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze,
Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”
3. Informacje organizacyjne:
• termin biegu:  13.04.2014r.
• miejsce: Stadion Miejski, ul. J. Słowackiego
• czas trwania – godz. 11.00 – 13.30, rejestracja uczestników od godz. 10.00 na stadionie
• dystans: 4-5 latki 100m, 6-7 latki 200m
4. Uczestnicy: dzieci w  wieku;
• 4 i 5 lat – rok urodzenia 2009, 2010
• 6 i 7 lat – rok urodzenia 2008, 2007
5. Warunki uczestnictwa : wypełnienie przez rodziców karty zgłoszenia dziecka i przekazanie jej do nauczycielki grupy przedszkolnej/szkolnej do 28.03.2013r. (W placówce, do której uczęszcza dziecko), zgłoszenie po przez przesłanie karty zgłoszeniowej na adres: zdobywcaparkowej@gmail.com
6. Organizatorzy zapewniają:
• obsługę techniczną
• opiekę medyczną
• napoje dla dzieci
• wspaniałą zabawę na sportowo
7. Rodzice dzieci zapewniają:
• opiekę wychowawczą
• wspaniały doping dla małych sportowców
• Nagrody:
o medale za zajęcie pierwszych trzech miejsc dla dziewczynek i trzech miejsc dla chłopców, nagrody rzeczowe
o medale, dyplomy, drobne upominki dla wszystkich uczestników
8. Konkurs: Podczas zawodów odbędzie się konkurs na najlepszych kibiców! Do wygrania atrakcyjne nagrody!         ZAPRASZAMY!