TAD_6389

REGULAMIN IV BIEGU

 

„MAŁY ZDOBYWCA GÓRY PARKOWEJ”

1.     Cele:

1.     Propagowanie wśród młodszych dzieci i ich rodziców biegania jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

2.     Kształtowanie postaw prozdrowotnych u dzieci – dbałości

o zdrowie psychiczne i fizyczne.

3.     Kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego poprzez udział dzieci  w imprezach organizowanych na terenie miasta.

2.     Organizatorzy: Przedszkole Publiczne nr 2 w Kamiennej Górze,

Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem”

3.     Informacje organizacyjne:

Ø  termin biegu:  16.04.2016r.

Ø  miejsce: Stadion Miejski, ul. J. Słowackiego

Ø  czas trwania – godz. 11.00 – 13.30, rejestracja uczestników od godz. 10.00 na stadionie

Ø  dystans: 4-5 latki 100m, 6-7 latki 200m

 

4.     Uczestnicy: dzieci w  wieku;

Ø  4 i 5 lat – rok urodzenia 2012, 2011

Ø  6 i 7 lat – rok urodzenia 2010, 2009

5.     Warunki uczestnictwa : wypełnienie przez rodziców karty zgłoszenia dziecka i dostarczenie jej do kancelarii PP2 w Kamiennej Górze lub przesłanie na adres mailowy placówki:przyjacielekubusia@op.pl do dnia 8.04.2016r

6.     Organizatorzy zapewniają:

a.     obsługę techniczną

b.    opiekę medyczną

c.     napoje dla dzieci

d.    wspaniałą zabawę na sportowo

7.     Rodzice dzieci zapewniają:

a.     opiekę wychowawczą

b.    wspaniały doping dla małych sportowców

8.     Nagrody:

a.     medale i nagrody rzeczowe za zajęcie pierwszych trzech miejsc dla dziewczynek i trzech miejsc dla chłopców w każdej kategorii wiekowej,

b.    medale, dyplomy, drobne upominki dla wszystkich uczestników

Załączniki do pobrania:

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO IV BIEGU – na stronę

HARMONOGRAM IV BIEGU – na stronę