Regulamin

BIEG PRZEŁAJOWY Z HISTORIĄ W TLE
„ZDOBYWCA GÓRY PARKOWEJ”
MISTRZOSTWA KAMIENNEJ GÓRY
W NORDIC WALKING

14 kwietnia 2018 start godz. 12:00

CEL:

Popularyzacja biegania jako czynnej formy wypoczynku i aktywności ruchowej. Zaszczepienie zdrowego stylu życia poprzez sport. Promocja miasta Kamienna Góra i jego historii (regionu Dolnego Śląska) w Polsce i za granicą. Propagowanie zdrowego stylu życia.

ORGANIZATOR:

Gmina Miejska Kamienna Góra.

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Kamiennogórska Grupa Biegowa, Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych RAZEM, Miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze, Žacléř, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Gmina Horní Maršov, Gmina Malá Úpa

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 1. Bieg odbędzie się 14 kwietnia 2018 r. o godz. 12.00 na dystansie około 11 km, nordic walking – dystans 5,5 km,
 2. Biuro zawodów czynne będzie od godz. 08.00 do godz. 11.30 na płycie stadionu
  przy ul. Słowackiego,
 3. Start i meta, dekoracja zwycięzców w poszczególnych klasyfikacjach oraz zakończenie imprezy odbędzie się na stadionie przy ul. Słowackiego,
 4.  Miejsca parkingowe na terenach przyległych do stadionu,
 5. Start: Stadion przy ul. Słowackiego i dalej bieg ulicami: Nowa, Słowackiego, Piastowska, Parkowa, Kamiennogórskie Podziemia, Trasa Edukacyjnej Ścieżki Dydaktycznej, Świerkowa, Modrzewiowa, Azaliowa, Wysoka, Cegielniana, Nowa,
  meta (po 2 okrążeniach dla biegu, po 1 okrążeniu na nordic walking) na stadionie.
 6. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację,
 7. Obowiązuje limit czasowy wynoszący 1 h 30 min.
 8. Trasa nie jest atestowana.

UCZESTNICY:

Biegacze indywidualni, którzy ukończyli 16 rok życia w dniu zawodów, niezależnie od miejsca zamieszkania, przynależności klubowej i narodowości.

W biegu występuje podział na kategorie wiekowe:

Mężczyźni:
M16 (16-19 lat), M20 (20-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60-69 lat, M70 (70 lat i więcej);

Kobiety:
K16 (16-19 lat), K20 (20-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50-59 lat),
K60 (60 lat i więcej)

W NW występuje podział na kategorie wiekowe:

Mężczyźni:
M20 (16-29 lat), M30 (30-39 lat), M40 (40-49 lat), M50 (50-59 lat), M60 (60 lat i więcej)
Kobiety:
K20 (16-29 lat), K30 (30-39 lat), K40 (40-49 lat), K50 (50 lat i więcej),

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Warunkiem udziału w imprezie jest:- zgłoszenie do udziału
w zawodach, zmieszczenie się w limicie 500 uczestników bieg, zmieszczenie się w limicie 100 uczestników NW, wyrażenie zgody na przestrzeganie regulaminu imprezy oraz przepisów PZLA,- przedstawienie aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w imprezie biegowej lub złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach na własną odpowiedzialność,- dla osób niepełnoletnich złożenie podpisu rodzica lub prawnego opiekuna w obecności sędziego na ww. oświadczeniu, – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora, w tym także  w relacjach telewizyjnych, radiowych, prasowych i internetowych, – poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniu imprezy z dowodem osobistym lub paszportem (inny dokument potwierdzający tożsamość) celem weryfikacji daty urodzenia oraz narodowości.
Odbiór numerów startowych od godz. 8.00 do godz. 11.30 w dn. 14.04.2018r. w biurze zawodów.

 

ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 kwietnia 2018 (włącznie) poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronach internetowych: zdobywcaparkowej.com , http://www.kamiennagora.pl lub osobiście w biurze zawodów w dniu 14 kwietnia 2018 do godz. 11.30, lub do wyczerpania limitu zgłoszeń.
 2. Zgłoszenie udziału w VII Biegu Zdobywcy Góry Parkowej oraz IV Mistrzostwach Kamiennej Góry w Nordic Walking będzie rozumiane jako zapoznanie się zawodników
  z niniejszym regulaminem i zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz będzie stanowić wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku uczestników do celów organizacyjnych biegu.
 3. Za kompletne uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu.
 4. Opłata startowa – BRAK OPŁATY STARTOWEJ !!!!

STRONA SPORTOWA:

Nad poprawnością strony sportowej czuwa Sędzia Główny, Sędzia Główny wyznacza sędziów: startu, trasy i mety. Między startem i metą biegacz nie może korzystać z pomocy innych osób pod karą dyskwalifikacji. Sędzia Główny ściśle współpracuje z Dyrektorem i Lekarzem Biegu.
Rozstrzygnięcia ostateczne leżą w gestii organizatora.

STRONA MEDYCZNA:

Organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
W  przypadkach uzasadnionych Lekarz Zawodów ma prawo nie dopuścić zawodnika do udziału w imprezie.

NAGRODY:

Bieg główny: nagrody rzeczowe oraz puchary za zajęcie miejsc I-VI w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, medale w  kategoriach wiekowych  za zajęcie miejsc I-III.

Mistrzostwa nordic walking: nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I-III w klasyfikacji generalnej mężczyzn i kobiet, puchary w  kategoriach wiekowych  za zajęcie miejsc I-III.

Pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników, którzy ukończą bieg główny oraz nordic walking.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 2. Biegiem kieruje Dyrektor Biegu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz w sprawach spornych.
 3. Dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.
 4. Organizator zabezpiecza przebieralnie dla zawodników, szatnie.
 5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
 7. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 9. Zawodnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. Jednocześnie zobowiązuje się do stosowania wymienionych przepisów oraz deklaruje podporządkowaniu się co do poleceń wydawanych prze osoby odpowiedzialnie za utrzymanie bezpieczeństwa na trasie biegu.
 10. Zawodnik może zrezygnować z uczestnictwa w biegu informując organizatora do dnia 09.04.2018 roku. Osoba, która nie poinformuje o rezygnacji do ww. terminu nie będzie mogła uczestniczyć w przyszłorocznej edycji. Informację o rezygnacji należy wysłać na adres mailowy: ada.pakula@kamiennagora.pl.
 11. O sprawach nie objętych regulaminem decyduje Organizator.
Reklamy

8 myśli w temacie “Regulamin”

  1. Witam,
   Taka konkurencja jest na biegu od pierwszej edycji. W zeszłym roku wygrał Łukasz Kondratowicz. Podobnie jak konkurs na najlepszą grupę kibiców. Co roku szykujemy niespodzianki, o których nie zawsze informujemy wcześniej (ponieważ wtedy nie były by niespodziankami).

  1. Od 3 lat odbywa się również bieg Mały Zdobywca Góry Parkowej, którego współorganizatorem jest nasze przedszkole. Pełne informacje na ten temat zamieszczamy zawsze na stronie.

 1. Witam czy w tegorocznym biegó oczywiście jak się odbędzie, będzie mogła wziąć udział moja dobrze biegająca 15 letnia córka? Pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowiedź.
  Donata

 2. Klasyfikacja mieszkańców Kamiennej Góry przy tak wspaniałych biegaczach jak Łukasz Konradowicz czy Piotrek Sławiński jest już zbędna… Oczywiście serdecznie ich pozdrawiam.

  1. Tak wspaniali biegacze otrzymują nagrody w klasyfikacji generalnej i w kategoriach wiekowych. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom wszystkich zaowdników organizujemy już kolejny raz losowanie nagród wśród wszystkich uczestników którzy ukończą bieg. Pozdrawiam

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: